Приоритетно ли е водомера да бъде сменен от специалист?

21Apr - by DRadioStr5 - 0 - In Строителство и Ремонт

водомерКачеството на услугата смяна на водомер до голяма степен зависи от това на кого ще я поверите. Потребителите не са застраховани от това в домовете или работните им пространства да възникне проблем, който да затрудни отчитането на разходваното количество, а това действително налага да се потърси екип, който може да се ангажира с изпълнението на задачата. Предложението за качествена и отговаряща на изискванията на доставчика услуга днес идва от https://hidro-start.com/. Професионалните водопроводчици са от доверените, които са оторизирани да провеждат такива ремонтни услуги предвид факта, че притежават задължителния лиценз, необходим да се провеждат работните действия.

Симптоми, че водомера е за смяна

Ако вече над десет години използвате имота, в който живеете е необходимо да бъдете внимателни по отношение на начина, по който се отчита водата за битови нужди. Обикновено при старите водомери периодично веднъж в месеца отчитанията се извършват от инкасатор. Когато се установи конкретен разход той се записва и на база данните от предходно отчитане се издава фактура, която следва да заплатите.

Но преди да настъпи момента за посещение от инкасатор може би сте обърнали внимание, че циферблата на водомера се пълни с вода и когато пуснете смесителя стрелките не отчитат нищо. Друга възможност е да се констатира действие на водомера при положение, че няма никакъв консуматор на вода, което е още една причина да се сигнализира за проблем с измервателното устройство.

Независимо дали отчита или не повредения водомер подлежи на смяна. Това ще ви осигури спокойно използване на вода и ще избегнете различни негативи като административна санкция например. Тук идва ролята на лицензирания екип, който:

 1. Посещава на място на посочения от вас адрес;
 2. Извършва оглед и анализ на повредата;
 3. Насрочва ден, в който да бъде извършена смяната;
 4. Предоставя на клиента вид водомер, който отговаря на изискванията на доставчика.

Необходимо е задачата да бъде извършена от специалист, тъй като именно така ще можете да си гарантирате точно отчитане на разхода на вода както и перфектен дългогодишен срок на използване на новото измервателно устройство.

Защо само лицензирани водопроводчици да изберете?

Това, че притежават лиценз за извършване на услугата подмяна на водомер идва да покаже, че екипа е оторизиран от доставчика на вода. Реално по този начин вие спестявате много време, тъй като избягвате цялата тромава административна процедура за известяване, одобрение, търсене на водопроводчик, предоставяне на пломба от дружеството и узаконяване на ремонта.

Лицензираната фирма върши неща, които на вас ще ви отнемат седмица буквално за около час, тъй като именно тази оторизация дава възможност да бъдат извършени всички онези адекватни действия, които са ключови за осъществяването на вашите ангажименти и потребности, свързани с бързото и ефективно реализиране на подновяването на водомера.

Основните приоритети от наемане на лицензирана фирма се свързва с:

 1. Бърза реакция от страна на екипа;
 2. Качествено и отговорно отношение към възникналия проблем;
 3. Извършване на услугата в срок съобразно предписанията на доставчика на вода;
 4. Гаранция за качество;
 5. Извършване на смяна и узаконяване на водомера по стандарт.

Разбира се, няма как да пренебрегнете всички тези положителни свойства, които биха допринесли за вашето удовлетворение. Що се отнася до създаването на една добре функционираща водопроводна система не е без значение и на какъв водомер ще разчитате за точното отчитане на разхода на вода.

В какво се състои услугата?

водомр за студена водаВинаги такива водопроводни ангажименти възлагайте на професионални екипи. Това ще ви спести куп неприятности и главоболия. Специалистите с опит и умения са наясно с работата и спазват до последния детайл процедурата. На практика в самата работа няма нищо сложно и ако сте от сръчните с водопроводните инструменти нищо не ви пречи и сами да извършите подмяната на водомера. Но разбира се това няма как да стане, тъй като има специфични етапи, през които е необходимо да се премине с оглед на това да се подходи отговорно към вашите изисквания и потребности.

Идеята е ремонта да бъде качествено извършен и да не се налага да бъдете санкционирани заради своеволия. Приоритетни в случая се оказват всички онези особености, които са свързани с:

 1. Посещението на водопроводчиците максимално бързо за да бъде извършена смяната;
 2. Предоставяне на нов водомер, който е оторизиран като марка и модел от дружеството доставчик;
 3. Спиран на водоподаването;
 4. Демонтиране и отстраняване на дефектния водомер от инсталацията;
 5. Опис на показанията;
 6. Опис на номера на пломбата;
 7. Почистване на системата;
 8. Монтиране на новия измервателен уред;
 9. Поставяне на пломба;
 10. Изготвяне на протокол за узаконяване.

Вече можете да сте спокойни, че точно и прецизно ще бъде отчетено количеството вода, което ще разходвате в ежедневието си. Това е определящ момент, благодарение на който наистина можете да си гарантирате прецизност и удовлетворение. Освен детайлното спазване на процедурата по смяна като клиент ще можете да си гарантирате и отлична, достъпна цена за услугата. От Hidro Start гарантират на своите клиенти предоставянето на отлични условия за извършване на такъв и друг тип ремонтни услуги.