Видове ремаркета за трактори

12Mar - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

Един от отраслите, в които се използва разнообразна транспортна и подемна техника е селското стопанство. Обработките  и събирането на реколтата са тези, които определят вида на машините, които се употребяват. Към тракторите се прикачват различни инвентари, които играят спомагателна роля за стопаните , обработващи земя. В една ферма, земеделско стопанство и друго подобно използването на ремаркета за трактори е практика, която дава доста предимства на земеделците.  Пренасянето на различни товари и транспортирането и от едно място на друго се извършва именно с помощта на тази прикачна техника. В зависимост от своето предназначение ремаркетата биха могли да бъдат различни- по-малки, такива с по-висока товароносимост, други с възможност за разпръскване на товара при необходимост. Затова познатите носещи инвентари  за трактори се делят на се едноосни, двуосни, тандемни и тороразпръскващи.ремаркета за трактори

Именно товара, който ще пренасяме е този който определя модела на инвентара. За да купите едноосно такова то явно вашата основна дейност е свързана именно с производството на продукция, която можете да пренасяте с такова ремарке. По своите габарити тези ремаркета не са толкова големи и стопаните ги избират когато се занимават със зеленчуко производство или овощарство. Тези ремаркета са тесни и могат лесно да минават по междуредието и така да събирате на тях събраната реколта. Освен това габаритите им са наистина прилични и спокойно можете да ги използвате за пренасянето на товари в рамките на 1200 до 6000 кг. Разнообразни са тези модели, защото не малко производители предлагат такива, които въпреки, че са свързани с една ос могат да бъдат товарени с продукция, която никак не малка. Това спомага за улесняване на земеделските стопани и не се налага например да правят няколко с.курса, а с един да успеят да пренесат събраното. Едноосните ремаркета за трактори биха могли да бъдат с механично или хидравлично разтоварване. Отново това с какви габарити и товароносимост е модела вариантите за разтоварването са съобразени със самото съоръжение.

Двуосните ремаркета представят повече възможности. Те са подходящи за по-големи стопанства и при тях товара е сравнително в по-големи мащаби. За да са напълно стабилни и гарантиращи здравина те се изработват изцяло от стомана. Поради габаритите тук хидравликата е задължителна и основният метод за разтоварване е именно хидравличния. Друго предимство на двуосните ремаркета за трактори е и това, е те могат да пренасят и цели палети, когато например страничните капаци бъдат свалени или изцяло отстранени от корпуса на ремаркето. С помощта на свързващи спирачни системи машината, която тегли ремаркето може да подава сигнал към колелата и те да бъдат спирани. Тези двуосни модели имат възможност да носят завидни товари , които започват от 3 тона и стигат до 10 тона.Ремаркета JYMPA - 1

Тракторът е машината, която дава предимства на стопаните и освен че той трябва да е достатъчно практичен и функционален за работата, която ще извършва то трябва да има възможност и да тегли прикачен инвентар, който да е максимална окомплектовка за обработките на почвата, нейното засяване, торене, прибиране на добивите. Освен едноосните и двуосните са познати и друг вид ремаркета. Това са тороразпръскващите. Те разполагат със специално монтира разхвърляч, който спомага оборската тор да бъде разпръсната и подавана по специално зададени параметри.  Обогатяването на почвата с тор несъмнено е част от процеса на възстановяване на хранителните стойности на земеделската земя. Именно за това тези ремаркета за трактори са толкова важни за правилната работа и повишаването на добивите и реколтата. Тези ремаркета се характеризират със здравина, качество и устойчивост. Затова употребата им с цел обогатяване на почвата с витамини, хормони и други елементи играят съществена роля а нейното плодородие. С регулираното разпръскване се постига баланс и ефективност. Тороразпръскащите модели за трактори могат да бъдат с вместимост от четири кубика и половина до 20 м3. Това зависи изцяло от параметрите на почвата, която ще третирате.  Надяваме се, че успяхме до известна степен да разкажем каква е ролята на пренасящите инвентари в едно стопанство и как с негова помощ стопаните успяват да постигнат висока производителност.