Как вестниците успяват да съществуват в света на технологиите?

21Aug - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

Поглед в историята, за да видим бъдещето

Приносът, който печатните издания имат за израстването на обществото ни определено не са за подценяване. В години на възраждането и обособяване на свободата на словото като граждани се научихме да изразяваме собственото си мнение по даден въпрос. Именно тук където се дава гласност на проблемите и важните теми печата заема основна роля. Разбира се, не във всички фази, през които са преминали средствата за масово осведомяване можем да твърдим, че предоставената информация е максимално обективна. Назад в историята вероятно помните, че първите вестници и списания са били издавани далеч от пределите на родината ни. Причините за това се крият именно в ограничителните мерки на тогавашните управленски структури, които не желаят да допуснат авторитета им да бъде помрачен от интелектуалци – драскачи.вестници

Печатните хартиени вестници са считани за приносители на важна културна, политическа, дори спортна информация. За да стигнат до наши дни вестниците преминават през възходи и падения, които плавно ни пренасят от хартиените формати до дигитализираните ежедневници, които четем от мобилните си устройства. Несъмнено без значение в каква форма е един вестник неговата роля е да предостави на читателя актуална и обективна информация. Днес на пазара се предлагат вестници с различна тематика, такива които са ежедневно издавани, други със седмичен тираж и дори месечни издания, чиято роля е да ни направи по-информирани според личните ни предпочитания и интереси.

По своя смисъл вестниците представляват периодични печатни издания с определено тематична насоченост. В света през 2005 година са известни около 6600 ежедневника. Представете си колко хартия е това и какво причиняваме на природата с  разпространението на толкова много вестници. Естествено не закъснява модернизирането на изданията и трансформацията им в електронни варианти. Днес голяма част от вестниците притежават и сайтове, които позволяват на читателя да избира дали да чете безплатно някоя статия или да плати за да има достъп до всяка една публикация от него. Тази тенденция последните години обхвана  и голяма част от българските издания. За да се приспособи към съвременните форми на достъп до информация без съмнение вестниците трябва да бъдат приспособени към технологиите. Именно това е и причината статистическите данни от миналата година да сочат спад на печатните издания с около 22 % . Тук се визира тиража на вестниците издавани у нас, а не на това дали читателя е изгубил интерес към тях. Проучване сочи, че все по-често прибягваме до вестници в дигитален формат отколкото до такива, които ни се предоставят на хартиен носител.

Участието на печатните издания в интелектуалното израстване на едно общество се дължи най вече на факта, че те се проявяват като средства за комуникация, начин да бъдем информирани и вниманието ни да е насочено именно към важните теми, които вълнуват кръг от хора или общност. Хартиени или дигитални вестниците са предпочитани за да бъдем част от случващото се и да свалим оковите на информационното затъмнение. Днес сме привилегировани от това, че имаме неограничен достъп до Интернет изданията на водещите медии и така във всеки един момент знаем какво и къде се случва. По-достъпни и вече много по-масови електронните вестници са част от нашето ежедневие. Това не е революция , а естествен ход от навлизането на технологиите в нашия съвременен свят.

Благодарим ви, че сте с нас, скъпи читатели.