Защо употребата на плугове датира от векове?

11May - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

От векове човечеството се изхранва от работата на земеделските производители. С годините и развитието на технологиите обаче сектора започна да придобива друга форма и измерение. Преди векове употребата на механизация е била една несбъдната мечта и хората са залагали основно на ръчния труд и помощта на животинската тяга за различните видове почвени обработки. В наши дни съвременния земеделски стопанин обаче разчита изцяло на техниката, която повишава производителността и намалява разходите. Като един ресурс, който хората познават още от своето съществуване и използват до днес са плуговете. Това е основния инвентар, който и в съвременното земеделие намира приложение, като разбира се, той е максимално подобрен с оглед повишаване на добивите и по-качествено извършване на съответната обработка.плугове

Днес плуговете са доста разнообразни като модели и модификации. Това е така поради факта, че и стопаните станаха доста по-иновативни и взискателни към качеството на почвените обработки. С плугове, които са здрави, надеждни и достатъчно големи могат да се третират всякакви видове почви, независимо от техните параметри и химичен състав.

Преди всяко засяване стопаните използват плуговете като основно средство за обработка. Оранта е едно от задължителните агротехнически мероприятия, което се извършва от векове. Ва зависимост от дълбочината на проникване на плуговете в почвата те биват обръщателни, овощарски, олекотени или други. Немислимо е да се извършат такива дейности без наличието на качествени плугове. На пазара съвременните фермери разполагат с богата гама от надеждни и здрави инвентарни пособия, с които работата да се превърне в песен. Освен лекотата, с която се извършват тези обработки плуговете са и ресурса, който намалява производствените разходи. Така фермерите стават доста по-конкурентни както на нашия, така и на европейския пазар за селскостопанска продукция.

Секторът Земеделие е доста неустойчив от гледна точка на това, че е трудно да се работи и да се разчита единствено на природните условия. На практика е определящо стопаните да имат под ръка висококачествена техника и инструментариум, с които да извършат ефективно и бързо почвената подготовка за засяването. Правилната оран, надеждното отстраняване на плевелната растителност, размесването на торове и пестициди за растителна защита са основен критерии за това посевите да са достатъчно качествени. С помощта на олекотените плугове можете ефективно да наторите почвата като по този начин я обогатите и подобрите нейния химичен състав. С обръщателните се извършва изключително добро аериране и така семената могат да получат нужния кислород за своето развитие. При овощарските плугове се набляга на компактния размер, който дава възможност на стопаните да бъдат достатъчно мобилни и да не нараняват трайните насаждения при извършването на съответната оран.