Полезно инфо за шофьорски курс D категория

19Mar - by DRadioStr5 - 0 - In Автомобили и аксесоари

Една от най-отговорните категории шофьорски курсове, която е свързана с превоз на пътници е известна под абревиатурата Д. характерно за този шофьорски курс е това, че тук условията за записване и провеждането на самото обучение и изключително строго контролирано, поради факта, че се касае не просто за превозването на хора, но също така и за опазването на техния живот и здраве. Поради инцидентите с автобуси и жертви от пътните произшествия държавата въведе доста строги правила за обучаването на курсисти. За да се запознаете подробно с критериите и правилата за провеждането на шофьорски курсове D категория ви каним да продължите с четеното на днешната ни публикация.Д категория

За да се запишете и да се възползвате от възможността да управлявате автобус за превоз на пътници с над 8 места следва да отговаряте на следните условия. Лицата над 24 години имат право да застават зад волана на такова превозно средство. задължително условие е да имате завършено минимум основно образование, което би могло да се счита за възможност да четете и пишете. Друга специфика за записване на такъв шофьорски курс D категория е да имате шофьорска книжка от категория С поне от две години. Това е изискване, което говори за евентуален опит в управлението на тежкотоварен автомобил, каквито всъщност са и автобусите. Няма как да пропуснем тук и критерия за наличието на психическа годност. Преминаването на психотест, който при водачите на автобуси се провежда на всеки 12 месеца. Това е много важно условие, което има отношение върху това дали водачите могат да действат адекватно при евентуални инциденти.

Самият курс D категория  се провежда в две фази – теория и практика. Независимо от това, че теоретичния материал е в рамките на 6 часа то информацията, с която курсистите следва да се запознаят никак не  е малко. Освен това след преминаването и усвояването на теоретичния материал всеки един курсист подлежи на изпит. Той се състои от 15 въпроса като за всеки един правилен отговор се получават точки. За да може успешно да премине нивото теория и да положи успешен изпита курсистите следва да получи най-малко 28 точки. Следва практиката, която от своя страна се дели на два етапа – управление на автобуса  но полигон и изпълнение на фигури и следваща стъпка е интензивния градски трафик. Ролята на инструктора е определяща за това да създаде наистина отговорни шофьори от D категория. Все пак това са хората, на които ще поверите живота си по време на пътуване затова тяхното обучение следва да бъде на много високо ниво.