Каква е разликата между керосина, газьола и дизела за отопление, и може ли моята система да работи и с трите?

23Dec - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

Какво представлява керосина?

Керосинът е масло с ниско съдържание на сяра и чисто изгаряне, което се използва в по-голямата част от съвременните петролни котелни единици в Обединеното кралство и Ирландия. Използва се и за зареждане на някои модели печки. Той е известен също като парафин. Интересното е, че керосинът е горивото, използвано за задвижване на самолети с реактивни двигатели! Тъй като той се изгаря чисто, от икономическа гледна точка произвежда високо ниво на топлина. Керосинът е единственото гориво, подходящо за използване във вътрешен горивен котел и кондензиращи бойлери.

Газьол и дизел/нафта за отопление

Газьолът и дизеловото гориво са почти еднакви. Газьолът за отопление на дома е най-разпространеният тип гориво, използвано във Франция, Испания, Италия и Германия (Франция: “fioul domestique sau mazout”, Италия: “gasolio” или газьол, Испания: “gasóleo” ). Фактът, че газьолът и нафтата за отопление са толкова сходни, е причината за добавянето на бои към газьола, за да се различи от дизеловото гориво. Дизелов автомобил може да работи с газьол. Специалистите в търговията с дизел за отопление от Горрел споделят, че в миналото той е бил с по-нисък акциз, добавен към неговата цена, за това не се е разрешавало да се използва от обикновените шофьори. Багрилото позволявало на властите да проверят лесно дали някой е напълнил резервоара на автомобила си с него вместо с дизелово гориво ! От 1.1.2016 година в България отпаднаха по-ниските акцизи за нафтата за отопление и селско стопанство.

Незначителната разлика, която съществува между нафтата и газьола за отопление, е съдържанието на сяра. Газьолът може да съдържа до 0,1% сяра, а дизелът само максимум 0,001% сяра.

Бъдете внимателни, когато зареждате автомобила си с дизелово гориво. За съжаление, някои бензиностанции доставят уж нафта, която всъщност е газьол, който е с незаконно премахната боя, посредством “перални”. Тъй като произходът на това обезцветено гориво е неизвестен, то може да съдържа високи нива на сяра, като по този начин е възможно да повреди някои модерни дизелови двигатели, изискващи нафта с ниско съдържание на сяра.

Мога ли да използвам керосин, газьол и дизел/нафта за отопление на дома си?

По-голямата част от котлите, работещи с нефт, по подразбиране работят с керосин. Като цяло, газьолът и дизелът за отопление могат да се използват за системи с вътрешно горене и повечето модели могат да функционират и с трите горива. Важно е да се отбележи, че дизелът и газьолът за отопление не могат да се използват като гориво за кондензационни котли, а само във външен котел, който е оборудван с конвенционален вертикален комин. Изгарянето на дизелово гориво или газьол не е разрешено, когато е монтиран димоотвод.

За да изгаря нафта или газьол за отопление, горивната система би трябвало да се настрои по различен начин от този, използван за изгаряне на керосин. Дюзата за пръскане на гориво трябва да бъде по-малка и налягането на горивото трябва да е по-високо. Въздухът (съответно входът за въздух) също трябва да се регулира. Много е важно лицензиран техник да извърши тази настройка. Компетентният специалист ще разполага с необходимото оборудване за изпитване на налягането. Това не е сложна задача и не трябва да му отнеме много време или да е голям разход. Като алтернатива можете да си купите система, която вече е настроена да работи с дизел/ газьол за отопление. На пазара се предлагат много модели, които са предварително нагласени за работа с керосин или газьол / нафта. Те са снабдени с нагревател, а това намалява вискозитета на горивото и натоварването на помпата.

В Обединеното кралство и Ирландия, където дизелът и газьолът са по-скъпи от керосина, използването на дизелово гориво / газьол би имало смисъл единствено, когато това гориво се купува в насипно състояние, например от тези в селското стопанство. Някои казват, че изгарянето на дизелово гориво / газьол вместо керосин води до по-малко износване на горелката, но когато се съобразява с относително ниската цена на новата горелка и че тя продължава 10 или повече години, трудно е да се види как се използва дизелово гориво би могло да бъде по-икономично за средния потребител във Великобритания или Ирландия. Разбира се, това е различна история в Европа, където газьолът е стандартното гориво за отопление на дома.