Професията психотерапевт – професионален слушател или експерт по психично здраве?

10Mar - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

Съвременният човек е доста объркан и подложен на ежедневен стрес. Това не е част от статистика, а реалност и ако се замислите и погледнете отстрани ще осъзнаете, че Вие също спадате към тази група хора. Стане ли дума за някакви психични проблеми, смяна на настроения, емоционален срив, страхови неврози и други вербалното реагиране на някои не толкова запознати със собственото си емоционално здраве е, че сте за лудницата и имате нужда от психиатър. Наистина последните години „професионалните слушатели“, както иронично се наричат по между си, направи професията Психотерапевт доста уважавана и ценена от пациентите, които са променили коренно своето виждане към живота и заобикалящата ги среда. Хората с психични тревоги вече не се обявяват за ментално луди, а за такива, които имат реална помощ от човек, който да спомогне за душевния им мир. Затова и търсенето в Интернет на психотерапевт София е логично действие от страна на хората, които считат, че имат някакви проблеми. психотерапия

Психотерапевтът е човек, който е дипломиран лекар, психолог,хипнотерапевт, личност с изключителни интелектуални възможности, които спомагат за превръщането на професията в мисия. Именно тази мисия, която е да се помогне за психичното стабилизиране на пациента и постигане на балансирани социални отношения със заобикалящите го близки, приятели, колеги. Конфликтните ситуации, през които преминаваме в ежедневието си, натрупания стрес, както и редица други фактори биха повлияли на нашето реално приемане на ситуацията и чувствата. Назряват множество състояния,  които на практика провокират психични разстройства и нестабилно поведение. Именно това да намерим подходящия психотерапевт е начина, с който да получим ефективно лечение , да подобрим и осъзнаем начина си на живот.

Областите, в които психотерапията може да повлияе в положителна насока човешкото психично здраве са свързани с:

  • нормални личности, които в една или друга ситуация забелязват промени в собственото си поведение и настроение. Прекомерното напрежение и стрес могат да провокират агресия към хората, с които работят, съжителстват. Дори дребни словесни подмятания могат да бъдат причина да се направи една самооценка и да се разшири опознаването на личността. Самопознанието е изключително важно за това да бъдем изявени лидери и успешно да преодоляваме всяко препятствие.
  • Емоционалността не е отрицателна черта от характера ни. Има хора, които са с повишена невротичност и бързо развиват емоционална неустойчивост. Те не могат да контролират словата, които изричат и действията, които извършват под влияние на дадена стресова ситуация, в която са изпаднали. Те имат необходимост от осъзнаване и превръщане на тази невротичност в устойчиво и спокойно поведение.
  • По сериозни са случаите, в които симптоматиката на психично разстройство е силно изразено. Това са например личности, страдащи от булимия, анорексия, смяна на настроенията без особена причина и други. Тук несъмнено нуждата от компетентен психотерапевт е задължителна, тъй като отлагането на посещението при специалиста може да се превърне в живото застрашаващо.

Ако се разпознавате в някои от тези хора като поведение, мисли и симптоматика потърсете психотерапевт София – Цвета Топузлива. Това е експерта, който вярва, че професията е призвание и може да подобри значително качеството ви на живот.