Поставяне на водомер – специфика и изискваниня към монтажниците

4Nov - by DRadioStr5 - 0 - In Строителство и Ремонт

На всеки новостроящ се обект в София се монтира водомер. Достъпа до вода, от който се нуждаем в бита, на работното място и изобщо навсякъде другаде наистина е определящ за нова да бъзе поддържана добра лична хигиена. Водата е ресурс, без който човек не може да съществува и именно поради това се оказва решаващо още при строителните работи да бъде заложено поставянето на измервателен уред, който да отчита показанията за това какво количество е разходвано съответния абонат.

Защо се поставя водомер

Сигурно и децата са наясно с това, че водомера е изключително важен уред, който отмерва използваното количество вода от домакинството. Поставянето му на входа на ВиК инсталацията на всеки самостоятелен обект показва, че абонатите могат да потребяват такова количество вода колкото им е необходимо. А за да бъде поддържана водопроводната инсталация, да получават хората чиста вода за битовите си нужди е определящо да се вземат под внимание показанията, отчетени от водомера. На тяхна база се сформира цена, която плащаме под формата на месечна сметка.

Накратко така бихме отговорили на въпроса защо е нужен водомер и защо се поставя на входа на всеки един обект, в които има нужда от използването на жизненоважната течност.

Всеки ли може да поставя водомери в София

София е огромен район с милиони абонати, които ежедневно използват вода за своите битови нужди. За поставяне на водомери София се изискват някои съществени неща, които оторизират фирмите от ВиК бранша да извършват съответните действия. Характерно за подбора на водопроводчици, които имат право да поставят водомери е лиценза, който те трябва да притежават т.е. за да извършат монтажни работи и да поставят пломба, която гарантира законосъобразност на операцията е от значение тези фирми да извършат работата, но само в случаите, когато имат валиден лиценз за това.

Лиценза на практика означава, че:водомер

 • – Екипа има право да поставя водомери в София и региона;
 • – Разполага с възможността да поставя пломба на водомера;
 • – Монтира водомери, които са одобрени от доставчика на топла или студена вода;
 • – Узаконява водомери;
 • – Извършва ремонти и подмяна на стари и дефектни водомери с нови.

Не всеки водопроводчик може да бъде нает за такъв вид услуга. Ако търсите вариант за бързо, качествено и законово провеждане на такъв вид дейности е определящо да се наеме именно водопроводчик с лиценз.

Етапи

Като всяка друга услуга и при поставянето на водомер има етапи, през които задължително трябва да се премине. Изключително важен е момента, в който стъпките се следват така както е предписано от доставчика. Сигурността за качествено монтиран водомер, който да отговаря на всички критерии за прецизно  и точно отмерване наистина са определящи както за доставчика така и за абонатите. Ето поради това се оказва решаващ момента, в който се наема лицензирана фирма и се възлага изпълнение на монтажните дейности.

Ето през какви етапи преминава монтирането на водомери на входа на обектите:

 • – Посещение от лицензирана фирма;
 • – Извършване на оглед на мястото, където ще бъде поставен водомера;
 • – Избор на водомер от утвърдените варианти;
 • – Поставяне на водомер;
 • – Извършване на тест за коректно отчитане;
 • – Поставяне на пломба;
 • – Изготвяне на протокол;
 • – Узаконяване на водомера.

На практика това са етапите, през които преминава монтирането на един водомер. Изключително ефективен вариант, с който човек може да си гарантира бързо и евтино провеждане на услугата, тъй като спестяването на време определено е част от удобството, с което всеки от абонатите би могъл да се възползва.

Без водомер няма как да се ползва вода. Независимо дали се налага подмяна на стар или поставяне на нов в нова сграда определено има значение по какъв начин ще бъде подбран екипа от София и как ще преминат монтажните дейности.