Логистични хъбове – удобство за международните търговски отношения

23Dec - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

Складирането и складовите операции се осъществяват в специализирани халета, които още са известни под наименованието логистични хъбове. Приоритетно при този тип складова дейност е безупречната организация. Много от фирмите, които предоставят услугите като складиране, митническо складиране и други ползват собствени изградени складове, в които се осъществява съхранението на всякакви видове стоки. Специфичното при тази дейност е факта, че има строга организация и в зависимост от спецификата на стоките, които ще бъдат поставени в този логистичен хъб те заемат точно определено и предназначено за тях място. Както например в един хладилник разпределяте къде да бъдат съхранени млечните, къде рибните и месните продукти, така и тук при складирането на стоки, товари и продукти в хъбовете си има организиране. Ако товара е под митнически режим то той бива поставен в сектор, който е съобразен с критериите на митническата агенция. Контролирането чрез камери и жива охрана не позволява да има някакви своеволни и нерегламентирани действия по отношение на пратките, които са поставени под специален митнически режим.логистичен център

Хъбовете играят ролята на разпределителен център, от който се извършва конкретната логистика и транспорт на товарите, които следва да бъдат доставени до съответния получател, независимо дали се намира в страната или извън нея. Логистичните хъбове са изключително ценен ресурс, който подпомага транспортната и международна търговска дейност. Безспорното лидерство на някои от основните фирми у нас, които притежават такива центрове и хъбове се състои именно в това, че от тук се разпределя и оптимизира всяка една пратка.

При доставките от летища, пристанища и сухопътен транспорт не всички товари могат да бъдат обработени в кратки срокове. Възможни са и препятствия, които са свързани с невъзможността на фирмите да приемат и освободят от митнически режим товарите си и това налага да бъде използван логистичен хъб, в който за определен период от време стоките да бъдат съхранени. Хъбовете могат да се състоят от няколко склада и именно в това се състои тяхното предимство. Тук формите, ползващи услугите на логистичните хъбове могат освен това да се доверят не само за реалното съхраняване на товара, но също така и за всеки вид дейност, която е свързана с товаро-разтоварването, осигуряването на максимална сигурност, извършване на доставки, разпределяне  на пратки и транспортирането им, следене за складови наличности и много други. Използва се модерна технология, която с помощта на специализиран софтуер се осигурява непрекъснат контрол. Във всеки един момент можете да получите информация какво се случва със складираната стока и какви действия да бъдат предприети с нея.