До колко е решаващ избора на кюнци за димоотвод при изграждането на отопителна инсталация

29Nov - by DRadioStr5 - 0 - In Всичко останало

кюнецДължината на димоотвода, вида на кюнците, които ще използвате както и техния брой, материал на елементите – всичко това е от значение за подобряване ефективността от процеса на горене при използването на печка, комина, котел или друг уред, генериращ дим и миризма. Тенденциите за повишаване икономиите и създаване на една комфортна и приятна среда у дома са насочени към прилагане на методики, които работят и са доказано качествени. Точно затова днес ще ви разкажем как да се справите при инвестиране в кюнци и димоотводи с оглед на оптимизиране на разходите за отопление и повишаване на ефективността от изгаряне на горивото.

Защо се нуждаете от кюнци за димоотвод

В случай, че използвате електрическа енергия или разчитате на слънчеви колектори то необходимостта от кюнци реално не съществува. Но не така стоят нещата при използване на източник за топлинна енергия като:

 1. Дърва;
 2. Въглища;
 3. Пелети;
 4. Брекети;
 5. Нафта;
 6. Пропан-бутан и други.

Всички ресурси, които освобождават при изгарянето си миризма и дим са в основата на това да бъдат използвани кюнци за да се изгради димоотвод, по който да бъдат отведени дима и миризмата извън жилището.

Необходимостта е очевидна, а факторите, които повлияват върху това решение се дължат на следното:

 1. Намалява се риска от поява на задушлива миризма, която може да доведе до редица здравословни неприятности;
 2. Повишава се комфортна в жилището;
 3. Поддържате чист и свеж въздух;
 4. Дома е топъл и уютен, а вредните газове и миризми биват отвеждани в атмосферата;
 5. Повишава се ефективността и се усвоява оптимално генерираната топлина, която уреда предоставя на домакинството.

Разбираемо е при използване на такъв тип уреди да има и димоотводна система, която е част от задължителните компоненти от отоплението на съответния имот.

До колко важен е избора на кюнци

ревизионен кюнецКакто се забелязва разнообразие при уредите за отопляване така и при тези елементи можете да откриете известни разлики, които ги класифицират в различни раздели продукти. Това, с което на първо място трябва да се запознаете са:

 1. Видове;
 2. Материал за изработка;
 3. Дебелина на листовете, от които са изработени;
 4. Начин на монтаж;
 5. За какъв тип гориво са предназначени;
 6. Каква е оптималната дължина на димоотвода, който можете да изградите и други.

Тези принципи за избор показват, че въобще не е без значение как и какви кюнци ще бъдат инсталирани за да може уреда да работи така, че у дома да е приятно и уютно.

Основни видове според тяхната форма и размер

Формата и размера са съществения елемент, по който се класифицират елементите. За да бъде стабилна и оптимално ефективна димоотводната инсталация не бива да пропускате факта, че ключа към уюта и приятната температура в имота се дължи именно на правилно комбинираните елементи. Следва да ви запознаем с онези видове, които са най-важни за организиране на отвеждането на газовете извън имота.

Ключово отношение към уюта у дома при използване на печки, камини или котли имат:

 1. Прави. Те се приемат като един от задължителните компоненти, на които можете да разчитате при изграждането на пътя, по който димните газове ще бъдат отведени в атмосферата. Представляват цилиндрична тръба, чиито диаметър може да варира съобразно установените стандарти. Що се отнася до дължината то тя може да бъде 30 см с телескопично удължаване до 50 см, 1 м и статична 50 см;
 2. Ъглови. Съществената роля на тези елементи е в това, че променят ъгъла на пътя. За да завие наляво или надясно тръбата няма нужда да я огъвате, а просто поставяте кюнец с такава форма. Обикновено се предлагат два варианта – 45 и 90 градусова извивка;
 3. Ревизионни. Не е за подценяване ролята им, тъй като на практика те спомагат за почистването на димоотвода от нагари и налепи както и намаляват риса от образуване на конденз.

Всеки детайл си има своето предназначение. Ако търсите оптимална практичност и ефективност при отопление бъдете отговорни към подбора на кюнци за димоотводната система.