При какви условия банката ще ни отпусне кредит?

krediti

Какво трябва да знаем, когато ни е необходим кредит? Преди да поискаме кредит, от която и да е банка, ние трябва да знаем имаме ли достатъчно доходи за да покрием заема, който ще изплащаме всеки месец. Да определим какво е финансовото ни състояние и ще останат ли пари за изхранване на семействата ни.

Преди всичко трябва да си осигурим постоянен месечен доход. Много е важно ако сме назначени на работа с постоянен трудов договор. Така всеки от нас може да си направи сметката. За какъв период от време и каква част от нашият чист приход може да бъде заделян за погасяване на месечната вноска. За нас ще бъде много лесно да направим тези изчисления, ако вноските са равни всеки месец. След като направим своята сметка можем да кандидатстваме пред банката и да изчакаме нейното решение.

Ако изчислим максималният размер, който можем да заделяме всеки месец, за банката е по-лесно да определи своите условия.

Отговорите на банките са различни,както и лихвата. Обикновено банките взимат предвид нашия чист доход. Ние можем предварително да си го определим след като премахнем данъците, надбавките, осигуровките и ако имаме и овърдрафти, които най-често са около 5 %. Трябва да знаем, че банката ще ни потърси писмено доказателство от нашия работодател за доказване на доходи през последните три до шест месеца. Много е важно през този период ние да не сме ползвали неплатен отпуск или болнични за да можем да покажем реални доходи.

По-трудно ще бъде ако работим на граждански договор, тъй като при гражданския договор сключването е за определен период от време и за изпълнение на определен вид работа. След приключване на такъв вид договор приключват и нашите приходи. За нас ще бъде голям проблем да погасяваме редовно своя заем ако не сме предвидили предварително някакъв буфер.

Същото важи и когато работим на свободна практика. Трябва много добре да преценим доходите си за следващия период от време. Ще имаме ли работа и съответно необходимите доходи за да погасяваме задължителните месечни вноски.

Източник: https://vsichki-krediti.com